Strona Liceum w Błażowej

DYREKCJA:


 

Ewa Kozubek - dyrektor zespołu szkół.

Maria Kruczek - wicedyrektor ds gimnazjum.

Danuta Bator - wicedyrektor ds szkoły podstawowej.